počítadlo.abz.cz
 
                            

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí na OU

(schor   02.09.2016  Přijímací řízení  )

• ukončení povinné školní docházky • řádné vyplnění přihlášky potvrzené lékařem • aktuální písemné doporučení ke vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zákla ...


Počet příspěvků: